Regulamin

Skontaktuj się z nami i zarezerwuj pobyt!
Skrawek Raju czeka na Ciebie!

REGULAMIN Domków Wypoczynkowych „SKRAWEK RAJU” w Solinie

 

1. Goście przebywający w domkach wypoczynkowych proszeni są do przestrzegania zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.

2. Na ternie Ośrodka mogą przebywać i korzystać z udostępnionych pomieszczeń, urządzeń oraz wyposażenia osoby zameldowane na pobyt czasowy.

3. Z chwilą otrzymania klucza do wynajętego domku wynajmujący przejmuje odpowiedzialność za wyposażenie przydzielone do danego pomieszczenia. Osoby, z których winy powstały braki lub uszkodzenia urządzeń, lub wyposażenia w Ośrodku i domkach, ponoszą z tego tytułu odpowiedzialność materialną. W każdym z domków podaję się do informacji skład rzeczy będących na jego wyposażeniu.

4. Zameldowaniem i przydziałem kluczy do domku zajmuje się osoba wyznaczona przez właściciela Ośrodka.

5. Wszelkie zapytania lub zastrzeżenia proszę kierować do administratora Ośrodka.

6. W przydzielonym domku wczasowicz we własnym zakresie utrzymuje porządek i czystość, a wszelkie odpady zbiorczo zobowiązany jest składować w wyznaczonym do tego i opisanym miejscu na terenie Ośrodka.

7. Okres pobytu w Ośrodku liczy się od dnia zameldowania od godziny 15:00 do godziny 11:00 dnia następnego, inne godziny po wcześniejszym ustaleniu.

8. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.

9. Personel oraz właściciel Ośrodka Wypoczynkowego nie odpowiada za kradzież przedmiotów osobistego użytku.

10. W Ośrodku nie mogą przebywać osoby zakaźnie chore.

11. Parkowanie na ternie Ośrodka Wypoczynkowego może się odbywać w miejscach uprzednio wskazanych przez administratora Ośrodka.

12. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i używania ognia otwartego.

13. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.

14. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych (poza grzejnikami olejowymi będącymi na wyposażeniu) lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.

15. Administrator Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu OW przez Gości, nieprzestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających w rażący sposób wypoczynek innym Gościom Ośrodka.

16. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.

Umów wizytę

Skontaktuj się z nami i zarezerwuj pobyt!
Skrawek Raju czeka na Ciebie!

Zadzwoń